Školné a strávné

Školné a stravné se platí zálohově, vždy do 20. dne předchozího měsíce.

Školné činní 500 Kč a Stravné 840 Kč.

Doporučujeme na začátku školního roku založit trvalý příkaz k úhradě se splatností do 20. dne od srpna do května.

Bankovní spojení mateřské školy je 182156662 / 0300