Školné a stravné

Doporučujeme založit trvalý příkaz k úhradě se splatností do 20. dne od srpna do května.

Platby v MŠ se platí zálohově, vždy do 20. dne předchozího měsíce na bankovní spojení mateřské školy 182156662/0300. Do poznámky prosím napište jméno dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena po dohodě se zřizovatelem. V její ceně jsou zahrnuty náklady na provoz MŠ dle platných předpisů.

S účinností od 1.9.2022 činí úplata za předškolní vzdělávání (dále jen úplata):

500,- Kč měsíčně.

Bezúplatné vzdělávání dítěte je poskytováno v posledním ročníku mateřské školy a i při odkladu povinné školní docházky.

Stravné

Strávníci do 6 let hradí měsíčně za celodenní stravné 1 134 Kč.

Strávníci od 7 do 10 let hradí měsíčně za celodenní stravné 1 197 Kč.

Strávníci do 6 let

Přesnídávka11 Kč
Oběd27 Kč
Odpolední svačina11 Kč
Nápoje5 Kč
Celkem54 Kč

Strávníci od 7 do 10 let

Přesnídávka12 Kč
Oběd28 Kč
Odpolední svačina12 Kč
Nápoje5 Kč
Celkem57 Kč

Pokud dítě odchází po obědě, započítává se pouze polodenní stravné, což je úhrada přesnídávky, oběda a nápojů.