Školné a stravné

Doporučujeme založit trvalý příkaz k úhradě se splatností do 20. dne od srpna do května.

Platby v MŠ se platí zálohově, do 20. dne předchozího měsíce na bankovní spojení mateřské školy 182156662/0300. Do poznámky prosím napište jméno dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání – Rada města Pardubic svým usnesením č. R/3621/2024 ze dne 5.6.2024 stanovuje měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Pardubice a mateřských školách při základních školách žřizovaných statutárním městem Pardubice na období školního roku 2024/2025 s účinností od 01.09.2024 ve výši 830 Kč.

S účinností od 1.9.2024 činí úplata za předškolní vzdělávání (dále jen úplata):

830,- Kč měsíčně.

Bezúplatné vzdělávání dítěte je poskytováno v posledním ročníku mateřské školy a i při odkladu povinné školní docházky.

Stravné

Strávníci do 6 let hradí měsíčně za celodenní stravné 1 134 Kč.

Strávníci od 7 do 10 let hradí měsíčně za celodenní stravné 1 197 Kč.

Strávníci do 6 let

Přesnídávka11 Kč
Oběd27 Kč
Odpolední svačina11 Kč
Nápoje5 Kč
Celkem54 Kč

Strávníci od 7 do 10 let

Přesnídávka12 Kč
Oběd28 Kč
Odpolední svačina12 Kč
Nápoje5 Kč
Celkem57 Kč

Pokud dítě odchází po obědě, započítává se pouze polodenní stravné, což je úhrada přesnídávky, oběda a nápojů.