O školce

Mateřská škola Pampeliška se nachází v Městském obvodu Pardubice VIII – Pardubice Hostovice. Okolí mateřské školy má venkovský charakter a umožňuje tak dětem trávit čas v čistém přírodním prostředí. Mateřská škola sídlí ve dvoupatrové budově, která dětem poskytuje komfort v podobě samostatné třídy, tělocvičny, místnosti pro odpočinek dětí, jídelny, velké prostorné šatny a nového sociálního zázemí. K mateřské škole náleží i prostorná školní zahrada s herními prvky a záhonky pro děti. Mateřská škola může využívat i sportovní hřiště, které se školou přímo sousedí. Příležitosti k vycházkám a dobrodružstvím v přírodě nabízí i překrásné prostředí kolem řeky Chrudimky.

Vzhledem k charakteru prostředí, ve kterém se škola nachází, zaměřujeme i výchovně-vzdělávací práci k posilování vztahu k přírodě, k dovednostem plnohodnotně trávit čas venku a k rozvoji fyzické zdatnosti.

Čerpáme inspiraci z programu „Začít spolu„, třída je vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, ale také truhlářským ponkem, čtenářským koutkem, či vědeckým koutkem, vhodným na pokusy.

Mateřská škola je jednotřídní, děti, zaměstnanci i rodiče se brzy poznají a vzniká tak příjemné „rodinné“ prostředí.