Adaptační program

Adaptační program probíhá ve dvou fázích. Od února jsou jednou za tři týdny vypsané termíny tzv. „Odpoledních hrátek“. Tento program je vhodný pro všechny zájemce o mateřskou školu. V čase od 14.45 do 15.30 mateřská škola otevřená pro děti a jejich rodiče. V tomto čase si mohou přijít děti do školky pohrát a seznámit se s dětmi, personálem a prostředím školky.

Nově přijaté děti s rodiči pak přivítáme v posledním týdnu prázdnin, kdy mají možnost se účastnit celého dopoledne v mateřské škole, v bezpečném prostředí za doprovodu maminky, nebo tatínka mohou děti lépe poznat režim dne a vzájemně se poznávat s „dospěláky“ i dětmi ve školce. Vítáme, když se děti adaptačních programů účastní, přechod do školky je potom mnohem jednodušší.