Personální obsazení

Mgr. Kateřina Sotonová – ředitelka

Kačka chtěla být paní učitelkou ve školce už od té doby, co byla sama ve školce. Vystudovala SPgŠ v Litomyšli se zaměřením na hudební výchovu, dále pak na Karlově Univerzitě Bakalářský obor: Specializace v pedagogice: Učitelství pro Mš se zaměřením na výtvarnou výchovu a Magisterský obor: Předškolní pedagogika se zaměřením na Environmentální výchovu. Absolvovala kurz pro Koordinátory Environmentální výchovy, zdravotnický kurz, několik stáží v lesních mateřských školách v Německu, akreditační studium Národního ústavu lidové kultury: Škola folklorních tradic se zaměřením na folklor Pardubicka a Chrudimska, pracovala jako školní asistentka v Montessori škole. V práci s dětmi ji baví zpěv, hra na kytaru, lidové tradice, výtvarné aktivity, pokusy a aktivity spojené s přírodní pedagogikou. Zajímá se netradiční přístupy k rozvoji předčtenářských a předmatematických schopností. Ráda se věnuje rozvoji „předškoláckých“ dovedností.

Lucie Fikeisová – školní asistent

Lucie po ukončení střední školy začala vypomáhat v nízkoprahovém klubu pro děti od 6 do 12 let. Tato činnost ji zaujala natolik, že se rozhodla vystudovat Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli. Už od prvního roku studia současně působila jako učitelka v mateřské škole. Poslední rok na VOŠP si svoje pedagogické zkušenosti rozšířila jako vychovatelka v Diagnostickým ústavu v Praze v Hodkovičkách, kde se starala o dívky ve věku 15 – 18 let. Láska k malým dětem ji však vrátila zpět k předškolákům.

Svoji několika letou pedagogickou praxi podpořila studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vystudovala obor školský management. Dále absolvovala kvalifikační kurz pro ředitele škol a školních zařízení, kurzy Respektovat a být respektován a další různá školení z oblasti propagace a komunikace s veřejností.

Petra Dalecká – školní asistent, kuchařka

V naší mateřské škole začala na pozici uklízečka, v průběhu času ale zjistila, že ji práce s dětmi baví a naplňuj a tak dodatečně absolvovala rekvalifikační kurz pro Školní asistenty a v současné době studuje Střední Pedagogickou školu v Praze. Dlouho se věnovala vedení Mladých hasičů, získala odborné zkoušky a  pravidelně se zúčastňovala školení ze zdravovědy.

Péťa se orientuje v trendech Zdravé výživy pro děti a zásadně nepoužívá polotovary a umělá dochucovadla.

V práci s dětmi ji baví pobyt venku, aktivity spojené s přírodní a prožitkovou pedagogikou, hra na klavír.

Protože má Péťa doma malé hospodářství, dokáže dětem poutavě vyprávět o rostlinách a živočiších, občas přivede do školky na návštěvu křepelky, králíčky, nebo malá kuřátka. Také je ji blízké zahradničení a naší školkové zahradě, vede děti k péči o bylinky, ovoce a zeleninu, která nám zde roste.

Péťa dokáže vytvořit didaktické pomůcky, materiály a hry k různým tématům.

Hana Válková – školnice

Hanička je nová posila našeho teamu, dlouhodobě pracovala v oblasti nehtové modeláže. Naši mateřskou školu zná již dlouho, protože ji navštěvovali její děti. Hanďa je pečlivá, starostlivá a děti ji zbožňují, peřinky ustlané od ní jsou jako obláčky, školka je opečovaná.

Hanďu také práce s dětmi zaujala a tak se v následujícím roce pustí do studia asistenta pedagoga a my ji samozřejmě držíme pěsti, protože přesně takovéto profesionální mamči jsou u nás ve školce potřeba.

Jindřišská Jehličková – administrativní pracovnice

Jindřiška v naší MŠ pracuje od letošního roku jako administrativní pracovnice. Výhledově se pustí také do projektů a grantů a veškeré administrativy v oblasti školní jídelny. Zajímá se aktivně o zdravý životní styl, má zkušenosti z pohostinství a z oblasti zdravé výživy.