Předškolní příprava

Děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání mají v mateřské škole vyhrazený prostor pro předškolní přípravu.

Děti pracují podle celoročního plánu, který sleduje jejich rozvoj v klíčových kompetencích.

Pečlivě dbáme o rozvoj grafomotoriky a sledujeme správné držení tužky.

Děti se v průběhu roku seznamují i s písmeny a číslicemi, určují počet, učí se geometrické tvary, barvy a jiné dovednosti nezbytné k úspěšnému startu v základní škole.

Cíleně se zaměřujeme na přípravu dětí k zápisu do základní školy.

S dětmi se pracuje jak ve skupině, aby byly připravené na skupinovou formu učení, tak individuálně, aby se dorovnaly případné nedostatky.