Zahrada MŠ

Poměrně velká část vzdělávacích aktivit denně probíhá na zahradě mateřské školy. Zahrada je tomu
uzpůsobena a vybavena hračkami, herními prvky, ale také kompostérem a vyvýšenými záhony, ve
kterých se děti starají o sezonní zeleninu. Po skupinkách pracují na záhonech, zalévají rostliny, plejí,
nebo shrabávají listí.

Zahrada je také uzpůsobena svačinám venku, všechny děti mají místo u stolečku
s lavičkou. Zde probíhají často i výtvarné aktivity.

Na zahradě probíhá kromě volných her také například zpěv, rozvoj předčtenářských nebo předmatematických schopností. Často zařazujeme pohybové aktivity s různými typy provazových žebříků. Děti spontánně rozvíjejí hrubou motoriku a zároveň se učí překonávat strach a rozvíjejí koordinaci celého těla.