Přijímání dětí

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

2022/23

Vážení zájemci o naší školku,

žádost o přijetí dítěte do MŠ od září 2022 získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace: https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 19. 4. do 9. 5. 2022.

Žádost po vygenerování vytisknete a s nezbytnými přílohami doručíte do vybraných mateřských škol. Pro předání žádosti si rezervujte termín na telefonním čísle 733 694 924.

Termín sběru žádostí je od 9. 5. do 10. 5. 2022.

Upozorňujeme na povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání děti narozené do 31. 8. 2017.

Máte-li zájem o nástup do MŠ v průběhu školního roku, informujete se o volné kapacitě u ředitelky MŠ na telefonním čísle 733 694 924, nebo přes Messenger FB stránky MŠ Hostovice

Zápis na prázdninový provoz 2022

Veškeré informace naleznete v tomto příspěvku.