Přijímání dětí

2024/2025

Vážení zájemci o naší školku,

žádost o přijetí dítěte do MŠ od září 2024 získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace: https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 22. 4. do 13. 5. 2024.

Žádost po vygenerování vytisknete a s nezbytnými přílohami doručíte do vybraných mateřských škol. Pro předání žádosti si rezervujte termín na telefonním čísle 733 694 924.

Termín sběru žádostí je od 13. 5. do 14. 5. 2024.

Upozorňujeme na povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání děti narozené do 31. 8. 2019.

Máte-li zájem o nástup do MŠ v průběhu školního roku, informujete se o volné kapacitě u ředitelky MŠ na telefonním čísle 733 694 924, nebo přes Messenger FB stránky MŠ Hostovice