Přijímání dětí

2022/23

Zápisy do nového školního roku probíhají v dubnu přes zápisovou aplikaci https://zapisyms.pardubice.eu 

Máte-li zájem o nástup do MŠ v průběhu školního roku, informujete se o volné kapacitě u ředitelky MŠ na telefonním čísle 733 694 924, nebo přes messenger FB stránky MŠ Hostovice

2021/22

Vážení zájemci o naší školku,

žádost o přijetí dítěte do MŠ od září 2021 získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace:

https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 19. 4. do 10. 5. 2021.

Žádost po vygenerování vytisknete a s nezbytnými přílohami doručíte do vybraných mateřských škol. Pro předání žádosti si rezervujte termín na telefonním čísle 733 694 924.

Termín sběru žádostí je 10. 5. – 14. 5. 2021.

Upozorňujeme na povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání děti, narozené do 31. 8. 2016.