Centra aktivit

Prostory třídy jsou uspořádány podle konceptu „Začít spolu“ do center aktivit.
Patří mezi ně: Dílna, Ateliér, Kostky, Manipulativní a stolní hry, Hudba, Knihy a písmena, Pokusy a objevy a domácnost.

Každé ráno jsou v centrech aktivit připraveny tématicky zaměřené činnosti, ze kterých si mohou děti
vybírat, zároveň je ale dětem dán prostor pro volnou hru.

Prostor pro hru s vodou a pískem mají děti na školní zahradě.

Při odpoledním odpočinku využívají všechny nespící děti centrum „knihy a písmena“ v odpočívárně,
kde se tiše u stolečku věnují pracovním listům, nebo si prohlížejí knihy z knihovny pro děti. Paní
učitelka má v tomto čase prostor se dětem individuálně věnovat.