Venkovní den

Každou středu vycházíme s dětmi na louky v okolí řeky Chrudimky, scházíme se ráno v šatně a
v plném počtu vyrážíme do přírody.

Všechny aktivity dne probíhají venku. Nejdříve si na vhodném místě zacvičíme, poté následuje ranní kruh a svačina. Samozřejmě neopomíjíme hygienu rukou – děti si umývají ruce pod vlažnou tekoucí vodou přinesenou ze školky. Poté si děti buď volně hrají, nebo se účastní připravených zájmových aktivit.

Pobyt v přírodě mnohem více posiluje schopnost dětí přizpůsobovat se novým podmínkám. Ven se
nenosí hračky a využívají se pouze pomůcky podporující maximálně rozvoj představivosti a tvořivosti.