Doplňkové aktivity

Vzhledem k neustále platícímu zákazu vstupu třetích osob do MŠ nenabízíme v letošním roce žádné doplňkové aktivity.

V běžném režimu nabízíme tyto zájmové kroužky:

  • Plavání
  • Angličtina
  • Lyžařský výcvik

V běžném režimu mateřské školy mají děti bohatou nabídku aktivit z oblasti výtvarné, pohybové a hudební výchovy, proto nepovažujeme za nutné najímat na tyto aktivity externí placené organizace.