Otevřené učení

„Přírodu navštěvujeme, v přírodě jsme doma!“

Na rozdíl od nás dospělých se děti s obrovským množstvím podnětů setkávají poprvé. Pro objevování a poznávání světa je nejlepší poznávat věci všemi smysly a přímým zážitkem. Na učiteli, jako průvodci leží stěžejní povinnost: aktivity, které jsou prožitkové dětem nabízet.

Velkého pomocníka ve výběru těchto aktivit má učitel v přírodě a v pobytu venku. Příroda nabízí veškeré svoje „učební materiály a pomůcky“ v mnohých variantách. Není totiž vítr, jako vítr, některý kámen uneseme, jiný ne, ne každá fialka voní a ne každá pampeliška je právě v květu. Děti se tak přirozeně seznamují s variabilitou, musí se přizpůsobovat, reagovat na aktuální podmínky. Takové výhody obrázek na kartičce neposkytuje.

Již od útlého věku se díky tomu utváří tzv. „Growth mindset“ – schopnost přistoupit aktivně k řešenému problému, vyzkoušet různé přístupy, použít chybu pouze jako doklad k nefunkčnímu řešení, které nás posouvá k dalšímu hledání.

Dalším důležitým a pro děti přirozeným pomocníkem je řád. Tak jako se v pravidelných intervalech střídají roční období, střídají se i aktivity v průběhu dne v mateřské škole.

Právě možnost reagovat stále na nové podněty, v bezpečném prostředí zarámovaném přirozeným řádem poskytuje dítěti prostor pro vlastní invenci. Dítě si vytvoří schopnost utvářet si svět podle sebe, mít možnost si činnosti plánovat a měnit a především tvořit.

Právě tyto schopnosti jsou důležitou výbavou do života, který naše děti čeká.