Aktuality
Dobrý den, vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete.

Platba stravného a školného

Stravné a školné se platí zálohově měsíc předem na účet Mš – 182 156 662/0300 . Platbu provádějte do 20. dne daného měsíce .

První platbu uskutečněte v měsíci srpnu , poslední v měsíci květnu . Předškoláci platí pouze částku za stravné .

Pro školní rok 2017/18 jsou částky stanoveny takto :

od srpna 2017                                                               od prosince 2017

stravné -              630,- Kč                                           714,-Kč

školné -                500,- Kč                                          500,-Kč

celkem -              1130,- Kč                                       1 214,-Kč

Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku , tj. v červenci , a přeplatky budou vráceny na Váš účet .