Aktuality
Dobrý den, vítejte na našich nových webových stránkách. Doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete.

O nás

O nás

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola Pardubice – Hostovice je umístěna v klidné části obce Hostovice. Jezdí k nám autobus městské hromadné dopravy č.28. Mateřská škola je jednotřídní škola. Budova je velká , patrová. V přízemí je vstupní hala , šatna , ředitelna , školní kuchyň , jídelna, sklad potravin , umyvárna , WC , vchod na zahradu.V patře je třída , ložnice , umyvárna , WC , kabinet a tělocvična. Ve třídě je nový nábytek na hračky , nové stolečky a židličky . Nábytek je rozmístěn tak , aby byly vytvořeny koutky pro různé činnosti / divadlo , výtvarné a pracovní , čtenářský , pokojíček  , koutek pro konstruktivní hry /, aby děti dobře viděly hračky a pomůcky , měly k nim přístup , mohly si je samostatně brát i ukládat .  Při  výběru hraček jsme dbali na pestrost a rozmanitost , aby tyto hračky podporovaly rozvoj dětí v různých oblastech .Tělocvična  je vybavena novým nářadím a náčiním .  Aby mohla být tato “ tělocvična “ využívána denně , byla po menších stavebních úpravách propojena se třídou .  K úpravě a výzdobě interiéru jsou využívány jednak výtvarné práce samotných dětí , jednak výrobky ze společných setkání – tvoření rodičů a dětí . V roce 2017 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení .

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada , která je rozdělena na dvě části – jednak prostor s pískovištěm a novou  skluzavkou , houpačkami a průlezkami, altánem. Na opačném konci zahrady je hřiště . Pro pobyt na zahradě a hru dětí je v altánku , který se nachází uprostřed zahrady , dostatek hraček a náčiní . Pro spokojený pobyt na školní zahradě v letních měsících jsme nechali zbudovat zastřešení pískoviště , aby děti byly chráněny před přímým slunečním zářením . Hřiště v roce 2008 obec zrekonstruovala. V roce 2013-2014 proběhla úprava zahrady . Byla vysázena nová zeleň , byl vybudován záhon na pěstování zeleniny , byla pořízena díky finanční dotaci LESŮ ČR s.p. ve výši 20 000,-Kč pocitová plocha na rozvíjení smyslového vnímání , byl zabudován nový herní prvek Lochneska .

Všichni chceme do budoucna vylepšovat naší mateřskou školu , a to jak po stránce materiální, tak i vzdělávací , hledat nové cesty k uskutečňování a naplňování cílů a záměrů RPV.

S rodiči spolupracujeme ve dvou rovinách :
a/ aktivity , které by podněcovaly rodiče k zájmu o mateřskou školu
b/ aktivní zapojení rodičů do dění v mateřské škole tak, aby docházelo ke společným prožitkům dětí a rodičů.

Mateřská škola má na každý rok vypracovaný plán spolupráce s rodiči , jehož součástí je informační systém pro rodiče a harmonogram společných setkání a akcí .

Harmonogram společných setkání a akcí obsahuje plánované besídky pro rodiče, společné činnosti dětí a rodičů , ukázky vzdělávací práce s dětmi , úvodní seznamovací schůzku s rodiči a rozloučení s předškoláky . Obsah těchto setkání a akcí se každý rok mění a přizpůsobuje se školnímu a ročnímu vzdělávacímu programu .